Loading...

Julkaisu 1

Helve O, Viljakainen H, Holmlund-Suila E, Rosendahl J, Hauta-alus H, Endlund-Cerullo M, Valkama S, Heinonen K, Räikkönen K, Hytinantti T, Mäkitie O, Andersson S.
Towards evidence-based vitamin D supplementation in infants: vitamin D intervention in infants (VIDI) — study design and methods of a randomised controlled double-blinded intervention study.
BMC Pediatrics 2017.

Julkaisussa on kuvattu VIDI-tutkimuksen protokolla sekä tutkimuskysymykset.

Julkaisu 2

Hauta-alus H, Holmlund-Suila E, Rita H, Endlund-Cerullo M, Rosendahl J, Valkama S, Helve O, Hytinantti T, Surcel H, Mäkitie O, Andersson S, Viljakainen H.
Season, dietary factors, and physical activity modify 25-hydroxyvitamin D concentration during pregnancy.
Eur J Nutr 2017.

Julkaisussa kuvaillaan mikä on äidin ja vastasyntyneen veren D-vitamiinipitoisuus ja miten äidin taustatekijät vaikuttavat D-vitamiinipitoisuuden siirtymiseen äidistä vastasyntyneeseen. D-vitamiinipitoisuudet mitattiin raskausaikana (keskimäärin 11. raskausviikolla) sekä synnytyksen yhteydessä napaverestä. Kansallisilla terveyspoliittisilla toimenpiteillä on onnistuttu lisäämään väestön D-vitamiinin saantia, ja vähentämään D-vitamiinin puutosta raskaana olevilla naisilla ja vastasyntyneillä. Tästä huolimatta, vuodenajalla sekä äidin elintapatekijöillä oli vaikutusta veren D-vitamiinipitoisuuteen raskauden aikana. Tärkeimmät muokattavissa olevat elintapatekijät, jotka vaikuttivat positiivisesti äidin ja vastasyntyneen D-vitamiinipitoisuuteen, olivat äidin säännöllinen D-vitamiini-ravintoainevalmisteen käyttö, D-vitaminoitujen elintarvikkeiden käyttö sekä fyysinen aktiivisuus.

Julkaisu 3

Rosendahl J, Holmlund-Suila E, Helve O, Viljakainen H, Hauta-alus H, Valkama S, Endlund-Cerullo M, Hytinantti T, Tervahartiala T, Sorsa T, Mäkitie O, Andersson S.
25-hydroxyvitamin D correlates with inflammatory markers in cord blood of healthy newborns.
Pediatr Res 2017.

Julkaisussa on kuvattu kuinka D-vitamiini vaikuttaa napaverestä mitattuihin tulehduksen merkkiaineisiin.

Julkaisu 4

Valkama S, Holmlund-Suila E, Enlund-Cerullo M, Rosendahl J, Hauta-alus H, Helve O, Hytinantti T, Viljakainen H, Andersson S, Mäkitie O.
No severe hypocalcemia with daily vitamin D3 supplementation of up to 30 ug during the first year.
Horm Res Paed 2017.

Julkaisussa kerrotaan, ettei korkeamman D-vitamiiniannokseen saaneiden ryhmässä esiintynyt vakavaa hypokalsemiaa.

Julkaisu 5

Holmlund-Suila E, Enlund-Cerullo M, Valkama S, Hauta-alus H, Rosendahl J, Helve O, Hytinantti T, Viljakainen H, Andersson S, Mäkitie O.
Sex and iron modify fibroblast growth factor 23 concentration in 1-year-old children.
J Clin Endocrinol Metab 2017.

Julkaisussa todetaan, että poikien ja tyttöjen FGF23-tasot eroavat toisistaan.

Julkaisu 6

Hauta-alus H, Korkalo L, Holmlund-Suila E, Rosendahl J, Valkama S, Enlund-Cerullo M, Helve O, Hytinantti T, Viljakainen H, Mäkitie O, Andersson S.
Food and nutrient intake and nutrient sources in 1-year-old infants in Finland: a cross-sectional analysis.
Nutrients 2017.

Julkaisussa kuvataan VIDI-tutkimukseen osallistuneiden lasten ravinnonsaanti yhden vuoden iässä.

Julkaisu 7

Hauta-alus H, Viljakainen H, Holmlund-Suila E, Enlund-Cerullo M, Rosendahl J, Valkama S, Helve O, Hytinantti T, Viljakainen H, Mäkitie O, Andersson S.
Maternal vitamin D status, gestational diabetes and infant birth size.
BMC Pregnancy Childbirth 2017.

Julkaisussa kuvaillaan raskausdiabeteksen ja D-vitamiinipitoisuuden yhteyttä.

Julkaisu 8

Rosendahl J, Valkama S, Holmlund-Suila E, Enlund-Cerullo M, Hauta-alus H, Helve O, Hytinantti T, Levälahti E, Kajantie E, Viljakainen H, Mäkitie O, Andersson S.
Effect of higher vs standard dosage of vitamin D3 supplementation on bone strength and infection in healthy infants: a randomized controlled trial.
JAMA Pediatr 2018.

Tiivistelmä tulossa.

Julkaisu 9

Hauta-alus H, Kajantie E, Holmlund-Suila E, Rosendahl J, Valkama S, Enlund-Cerullo M, Helve O, Hytinantti T, Viljakainen H, Andersson S, Mäkitie O.
High pregnancy, cord blood, and infant vitamin D concentrations may rpedict slower infant growth.
J Clin Endocrinol Metab 2019.

Tiivistelmä tulossa.

Julkaisu 10

Rosendahl J, Pelkonen A, Helve O, Hauta-alus H, Holmlund-Suila E, Valkama S, Enlund-Cerullo M, Viljakainen H, Hytinantti T, Mäkitie O, Andersson S, Mäkelä M.
High-dose vitamin D supplementation does not prevent allergic sensitization of infants.
J Pediatr 2019.

Tiivistelmä tulossa.

Julkaisu 11

Enlund-Cerullo M, Koljonen L, Holmlund-Suila E, Hauta-alus H, Rosendahl J, Valkama S, Helve O, Hytinantti T, Viljakainen H, Andersson S, Mäkitie O, Pekkinen M.
Genetic variation of the vitamin D binding protein affects vitamin D status and response to supplementation in infants.
J Clin Endoncrinol Metab 2019.

Tiivistelmä tulossa.

Julkaisu 12

Kämpe A, Enlund-Cerullo M, Valkama S, Holmlund-Suila E, Rosendahl J, Hauta-alus H, Pekkinen M, Andersson S, Mäkitie O.
Genetic variation in GC and DYP2R1 affects 25-hydroxyvitamin D concentration and skeletal parameters: a genome-wide association study in 24-month-old Finnish children.
PLoS Genet 2019.

Tiivistelmä tulossa.

Yhteystiedot


Tutkimukseen liittyvät kysymykset voi lähettää tutkimushoitaja Rhea Paajaselle, rhea.paajanen@hus.fi