Loading...

VIDI | Helsingin yliopiston ja HUS:n Lasten D-vitamiinitutkimus


Nämä sivut on lähinnä tarkoitettu perheille, jotka osallistuvat Helsingin yliopiston Lasten D-vitamiinitutkimukseen (VIDI). Sivuille tulee ajankohtaista tietoa tutkimuksen edistymisestä. Sivujen kautta tiedotetaan perheitä myös tutkimuksen tuloksista.


Ajankohtaista


12.2.2020

VIDI-tutkimuksen jatkoseuranta on alkanut marraskuussa 2019. Mukaan kutsutaan kaikki ne perheet, jotka olivat mukana tutkimuksessa lapsen täyttäessä kaksi vuotta.

1.1.2020

Kiitos kun osallistuitte VIDI-tutkimukseen! VIDI-tutkimuksesta on julkaistu yli 10 kansainvälistä tieteellistä artikkelia, suomenkielisiä artikkeleita, kaksi väitöskirjaa ja yksi pro gradu –tutkielma. Lähes toiset 10 artikkelia ja kaksi väitöskirjaa ovat työn alla. Tässä kerromme lyhyesti tutkimuksen päätulokset. Alta löytyvät linkit väitöskirjoihin. Julkaisuista löytyy lisää tietoa Julkaisut-välilehdeltä.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kahden eri D-vitamiiniannoksen vaikutuksia lasten luun tiheyteen, infektiosairastavuuteen, kasvuun ja kehitykseen sekä allergioiden ja astman esiintymiseen.

Tutkimuksen lähtötilanteessa valtaosalla vastasyntyneistä elimistön D-vitamiinitilannetta kuvaava seerumin 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuus oli riittävä. Tutkimuksessa havaittiin, että korkeampi D-vitamiiniannos verrattuna pienempään annokseen ei vahvistanut luustoa eikä vähentänyt lasten sairastamien infektioiden lukumäärää kahden vuoden aikana. D-vitamiiniannoksella ei myöskään ollut selkeää vaikutusta lapsen kasvuun, vaikkakin yhden vuoden iässä niiden lasten, joilla oli erityisen suuri seerumin D-vitamiinipitoisuus, kasvu oli hieman hitaampaa kuin muiden lasten. Kahden vuoden iässä lähes kaikilla lapsilla oli riittävä D-vitamiinitaso. D-vitamiinin yliannostukseen liittyvää korkeaa veren kalsiumpitoisuutta tai myrkyllisiä 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuuksia ei esiintynyt kenelläkään tutkittavista..

Viite vertaisarvioituun julkaisuun, jossa raportoidaan tutkimuksen päälöydös luuston mineraalitiheyden ja infektioiden esiintymisen osalta: Rosendahl J, Valkama S, Holmlund-Suila E, Enlund-Cerullo M, Hauta-alus H, Helve O, Hytinantti T, Levälahti E, Kajantie E, Viljakainen H, Mäkitie O, Andersson S. Effect of higher vs standard dosage of vitamin D supplementation on bone strength and infection in healthy infants – a randomized clinical trial. JAMA Pediatr. 2018;172(7):646–654. Lehti on maksullinen, mutta mikäli haluatte kopion julkaisusta lähettäkää viesti tutkimushoitaja Rhea Paajaselle (alla).

Jenni Rosendahlin väitöskirja; Vitamin D and extraskeletal effects in children : Studies on infections, allergies and inflammation: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/250880

Helena Hauta-aluksen väitöskirja; Vitamin D in pregnancy and infancy : Dietary sources and associations with pregnancy outcomes and infant growth: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/306952

Perustietoa tutkimuksesta

Tutkimukseen alkuvaiheeseen osallistui kaikkiaan lähes tuhat perhettä vuosina 2013 ja 2014. Merkittävä osa perheistä jatkoi myös tutkimuksen seuraaviin vaiheisiin, mikä mahdollisti tutkimuksen menestyksekkään läpiviennin. Kiitämme kaikkia osallistuneita perheitä.

Alkuvaiheeseen osallistuneet lapset
987
60% Complete
Yhden vuoden kontrolliin osallistuneet
875
60% Complete
Kahden vuoden kontrolliin osallistuneet
832
60% Complete


Yhteystiedot


Tutkimukseen liittyvät kysymykset voi lähettää tutkimushoitaja Rhea Paajaselle, rhea.paajanen@hus.fi